Potřebujete pomoci s výrobou, kompletací  nebo balením svých výrobků?

Firma GEISPRO s.r.o. vám nabízí pomoc ve formě své volné výrobní kapacity. Nejen, že vyřešíte problém plnění vlastních zakázek, ale podpoříte i naše zdravotně postižené pracovníky a nepřímo jim pomůžete se začleněním do běžného pracovního života.

Status OZP nebo OZZ u nás má standardně více než 80% zaměstnanců. Zaměřujeme se na zaměstnávání osob s tělesným, mentálním nebo kombinovaným znevýhodněním.