Nezanedbatelným bonusem naší případné spolupráce je i možnost takzvaného náhradního plnění, které vám přinese i finanční prospěch, pokud jste zaměstnavatelem více než 25 zaměstnanců.

Jistě víte, že každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením |(dále OZP) a to v povinném podílu 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Pokud to firma nedodrží, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Když ale nemůžete OZP zaměstnávat, můžete využít institut náhradního plnění a objednat si služby nebo dodávky od společnosti, která zaměstnává více než 50% OZP. Právě takovým dodavatelem je naše společnost GEISPRO s.r.o. Pracovat mohou naši zaměstnanci u vás v provozovně nebo u nás v dílně.